Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w sali kolumnowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul, Mickiewicza 30

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w sali kolumnowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul, Mickiewicza 30

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 marca, 2009 /czwartek/ 12:06:30
Ostatnia modyfikacja: 19 marca, 2009 /czwartek/ 12:06:30