Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. sportu w dziale Sportu i Rekreacji Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o naborze na stanowisko na młodszego referenta ds. sportu funkcjonujące w ramach działu Promocji i Sportu w Przemyślu z dnia 31 marca 2009 r. wpłynęło ogółem osiem ofert. W wyniku dokonanej w dniu 17 kwietnia 2009 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania tj. do rozmowy kwalifikacyjnej:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania:

1. Sabina Chomka Przemyśl

2. Jadwiga Kolman Przemyśl

3. Bogumił Skwarczyński  Przemyśl

4. Krzysztof Szczurkowski Przemyśl

Przemyśl, dnia 17 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Marek Osiadacz
Zastępca Dyrektora POSiR

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 17 kwietnia, 2009 /piątek/ 12:01:47
Ostatnia modyfikacja: 17 kwietnia, 2009 /piątek/ 12:01:47