OGŁOSZENIE dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu” zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w częściach nr 2 i nr 4

1.Na podstawie art.93 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia :
część 2 : wykładzina podłogowa
Złożone oferty : F.H.U. „KOWBUD” Rafał Kowalczyk, ul. Biskupa Glazera 8/42, 37-700 Przemyśl
oferowana kwota:- netto 51 200,00 zł,
– brutto 62 464,00 zł
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
część 4 : nagłośnienie
Złożone oferty : brak
Unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert – podstawa art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 września, 2009 /środa/ 11:37:30
Ostatnia modyfikacja: 23 września, 2009 /środa/ 11:37:30