Data publikacji: 15 października 2009 Kategoria: Ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Zamawiający tj Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, informuje o oddaleniu protestu na czynności zamawiającego, złożonego przez jednego z wykonawców. Oprotestowana szerokość robocza maszyny zaoferowanej przez wykonawcę, wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia określoną przez zamawiającego.


Informujemy ponadto, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zamawiający uzyskał pisemne potwierdzenie parametrów technicznych, od producenta maszyny Cleanfix RA 431B, w których kwestionowana szerokość robocza wynosi 45cm, co jest zgodne z wymaganiami zamawiającego.


Zamawiający oddalił protest jako bezzasadny