OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zamawiający Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę dwóch sztuk armatek śnieżnych wraz z wyposażeniem, do zaśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu, wpłynęła jedna oferta. Oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny i na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została odrzucona.

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy PZP, unieważnił
postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 listopada, 2009 /piątek/ 11:24:23
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada, 2009 /piątek/ 11:24:23