Data publikacji: 4 maja 2010 Kategoria: Ogłoszenia
Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. bhp w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko ds. bhp z dnia 13.04.2010 r wpłynęła jedna oferta.

W wyniku dokonanej w dniu 27.04.2010r  weryfikacji oferty pod względem formalnym niżej wymieniony kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze i został zakwalifikowany do następnego etapu naboru :

 

Lp.  Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1) Alicja Krasucka Hemerling Przemyśl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz