Data publikacji: 18 maja 2010 Kategoria: Ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. bhp w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:
Pani Alicja Krasucka-Hemerling zamieszkała Przemyśl

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Alicja Krasucka-Hemerling spełniła warunki formalne. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą ilość punktów. Tak więc spełniła wszystkie warunki konkursu.

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
Zastępca Dyrektora
Marek Osiadacz