Data publikacji: 3 sierpnia 2010 Kategoria: Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania pn. dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części hali
sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i
rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza”