ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania pn. dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części hali
sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i
rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza”

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 sierpnia, 2010 /wtorek/ 7:47:58
Ostatnia modyfikacja: 3 sierpnia, 2010 /wtorek/ 7:47:58