Data publikacji: 12 sierpnia 2010 Kategoria: Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Budowa wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego
w Przemyślu i kanalizacji drenażowej

Numer ogłoszenia: 248416 – 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010