Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s promocji w Dziale Promocji i Sportu POSiR

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko d/s  sportu w dziale Promocji i Sportu  z dnia 28 lipca 2010 r. wpłynęło ogółem cztery oferty.

W wyniku dokonanej w dniu 19 sierpnia 2010 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwa­li­fikowani do następnego etapu naboru:

	Lp. Imię i nazwisko		Miejsce zamieszkania
	1) Celina Stefanowska		Przemyśl
	2) Krzysztof Błażkowski		Przemyśl
	3) Piotr Duda			Przemyśl

Przemyśl, dnia 20 sierpnia 2010 r.

Komisja Rekrutacyjna

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 sierpnia, 2010 /piątek/ 7:40:37
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia, 2010 /piątek/ 7:40:37