Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s sportu w Dziale Promocji i Sportu POSiR

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko d/s  sportu w dziale Promocji i Sportu  z dnia 28 lipca 2010 r. wpłynęło ogółem pięć ofert.

W wyniku dokonanej w dniu 19 sierpnia 2010 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwa­li­fikowani do następnego etapu naboru:

	Lp. Imię i nazwisko		Miejsce zamieszkania
	1) Celina Stefanowska		Przemyśl
	2) Witold Młot			Przemyśl
	3) Maciej Ostróżka		Przemyśl
	4) Izabela Grzejek		Przemyśl
	5) Marcin Piesko		Przemyśl

Przemyśl, dnia 20 sierpnia 2010 r.

Komisja Rekrutacyjna

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 sierpnia, 2010 /piątek/ 7:39:51
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia, 2010 /piątek/ 7:39:51