Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska ds. promocji w Dziale Promocji i Sportu w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska ds. promocji w Dziale Promocji i Sportu zostali wybrani :

	Pan Krzysztof Błażowski zamieszkały Przemyśl
	Pan Piotr Duda zamieszkały Przemyśl

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydaci wykazali się odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, które są niezbędne dla potrzeb stanowisk, które były przedmiotem naboru.

				Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
					  Zastępca Dyrektora
					    Marek Osiadacz

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 sierpnia, 2010 /czwartek/ 7:39:14
Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia, 2010 /czwartek/ 7:39:14