Data publikacji: 26 sierpnia 2010 Kategoria: Ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. sportu w Dziale Promocji i Sportu w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. sportu w Dziale Promocji i Sportu został wybrany :

	Pan Maciej Ostróżka zamieszkały Przemyśl

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, które są niezbędne dla potrzeb stanowiska, które było przedmiotem naboru.

				Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
					  Zastępca Dyrektora
					    Marek Osiadacz