Data publikacji: 30 sierpnia 2010 Kategoria: Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego p.n. „Wykonanie wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej”. Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp – ceny ofert nie odrzuconych przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.