O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.10.2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Budowę oświetlenia trasy narciarskiej nr 3 na stoku narciarskim w Przemyślu

i sieci do zasilania elektrohydrantów

 

Treść pytania jest następująca:

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy
z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych  reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

1.    Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z  odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

2      Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

3.    Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

4.    Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

3      Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

 

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczącego możliwości zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych – na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym przedstawiamy nasze wyjaśnienie w powyższej sprawie.

Charakterystyka słupów oświetleniowych została przedstawiona w dokumentacji projektowej „Trasa zjazdowa 3 na stoku narciarskim w Przemyślu, elektroenergetyczna sieć oświetlenia terenu i zasilania elektrohydrantów”. Zaprojektowane oświetlenie jest kontynuacją  istniejącego już oświetlenia tras nr 1 i 2, na których zastosowano słupy stalowe.

Z tego względu zastosowanie słupów oświetleniowych z innego materiału nie jest możliwe. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 15 października, 2010 /piątek/ 7:23:10
Ostatnia modyfikacja: 15 października, 2010 /piątek/ 7:23:10