ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

 

Część 1 : jaja

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 75 punktów

 

Część 2 – pieczywo

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Piekarnia Wytwórnia Makaronu „L.B.Z.”

B.Z.A.P. Ochenduszko Sp. Jawna

ul. Lwowska 128, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Piekarnia Bolestraszyce

„Marcel” Izabela Bal

Bolestraszyce 216a,

37-722 Wyszatyce

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 82 punkty

 

Część nr 3 –Mrożonki, lody, ryby mrożone

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Hurtownia „Widan” eksport-import

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

„REN” E.A.i P. Sp. Jawna

ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 97 punktów

 

Część nr 4 – Artykuły ogólnospożywcze przetworzone i cukiernicze

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„OGRÓD”Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

„Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92 punkty

 

Część nr 5 – napoje bezalkoholowe

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20 03-236 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa

„Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 37-700Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 66 punktów

 

Część 7 – warzywa i jarzyny

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Kerim Stanmirpol Mirosław Świecarz

Ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

–  Hurtownia Warzyw i Owoców

TROPIKANA S.C.

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92,5 punkta

–  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Ogród” Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 89,5 punkta

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 16 lutego, 2011 /środa/ 14:43:35
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego, 2011 /środa/ 14:43:35