Przedstawiamy poniżej pytania do siwz jednego z potencjalnych wykonawców i odpowiedzi zamawiającego na pytania w zamówieniu p.n. : Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne

W części SANITARNEJ:

Pyt.1. W poz. 50 d 2 Montaż z dostawą wanny SPA – proszę o podanie więcej szczegółów dot. wanny, czy ma być drewniana?, czy ma być podgrzewacz elektryczny?, jakie systemy? Jest to bardzo istotne do wyceny.

Odpowiedź : Przyjęto wannę firmy POOLSPA – model SPA dla pomieszczeń publicznych Octavia z obudową wraz z maszynownią. Elementy maszynowni dostarczyć i zainstalować wg wytycznych producenta wanny.

Pyt. 2. W poz 108,109,110 d 3 Grzejniki stalowe MK33-15-160, MK33-15-240, MK33-15-280 – sprzedawcy pytają co oznaczają te symbole?

Odpowiedź :Oznaczenie grzejników producenta BRUGMAN – MK to seria mini kompakt

W części ELEKTRYCZNEJ:

Pyt. 3 – W Poz. 52 d 2 przekrój bednarki do 200mm2 – jaki dokładnie ma być przekrój? 200mm2 jest bardzo droga i są znaczne różnice cenowe przy mniejszych

Odpowiedź :Podano w opisie – FeZn 40x4mm

Pyt. 4 – W poz. 57 d 2 – montaż iglic – proszę o informację jakie jest mocowanie, czy do komina oraz czy jest podstawa?

Odpowiedź :Mocowanie na podstawie.

Pyt. 5 – Skrzynki i Rozdzielnice, gniazda i łączniki – proszę o sprecyzowanie jakie modele, symbol lub producent ze względu na duże rozbieżności cenowe

Odpowiedź : Skrzynki i Rozdzielnice firmy Legrand (podano to na rysunkach). Gniazda i włączniki firmy BERKER seria B kwadrat.

W części WENTYLACJA:

Pyt. 6 – W pozycjach: 449, 450, 452, 453 – brak jednostek miary

Odpowiedź :jednostka pozycji to komplet – pozycje te obejmują oprócz konkretnych central wentylacyjnych również kompletne sterowanie do nich wraz z instalacją.

Pyt. 7 W poz. 337 d 19, 351 d 20, 382 d 21, 426 d 23 – brak podanych jakich przewodów dot. poz. Czy mają być prostokątne ? Jakich wymiarów?

Odpowiedź :Kanały są prostokątne. W przedmiarach podano m2 blachy do wykonania kanałów, poszczególne wymiary, przekroje, długości znajdują się w zestawieniu do łączonym do projektu. (tu również w załączeniu)

Pyt. 8 W poz. 390 d 21 oraz 436 d 23 – jakich wymiarów i z jakiego materiału oraz czy z żaluzją mają być kratki wentylacyjne

Odpowiedź :Wymiary i materiały podano w złączonym zestawianiu. Za żaluzją kratki wentylacyjne.

W części BUDYNEK:

Pyt. 9 poz. 216 d 10 – proszę o podanie dokładnego opisu lub rysunku balustrad schodowych

Odpowiedź :Rysunek balustrad znajduje się w dokumentacji cz. architektoniczna – projekt wykonawczy – rys. nr 13

Pyt 10 poz. 241 d 11 proszę o podanie dokładnych wymiarów parapetów tj. szerokość i długość ( jest tylko gr) – niezbędne do wyceny

Parapety szer. 20cm –

1x140cm

3x193cm

4x300cm

3x303cm

3x 355cm

1x617cm

Odpowiedź :Długości należy dostosować do istniejących już otworów.

Pyt 11 poz 209 d 10 Drzwi kabinowe z płyty kompaktowej – proszę o dokładny opis tej płyty – sprzedawcy nie orientują się o co chodzi

Odpowiedź :Ścianki i drzwi systemowe kabinowe wykonane z płyty kompaktowej (laminat kompaktowy) o gr. około 12-15mm, płyta nadająca się do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności, powierzchnia płyty o strukturze perłowej, kolor ścianek biały, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej, okucia wykonane ze stali nierdzewnej.

Pyt. 12 poz 202 d 10 oraz 212 d 10 – koniec produkcji płytek EBOY i WOOD – proszę o podanie zamienników

Odpowiedź :płytki firmy CERSANIT kolekcja Frida płytki Frida Bianco 25×35 i Frida Grafit 25×35

Pyt 13 w poz 517 d 10 Dźwig- producenci do wyceny potrzebują więcej dodatkowych informacji

Odpowiedź :

SZYB WNDOWY

W ramach projektu przewidziano budowę szybu dla dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz mebli. Dźwig osobowy przewidziano do obsługi wszystkich kondygnacji użytkowych budynku.

Zaprojektowano szyb dla dźwigu osobowego hydraulicznego. Konstrukcja szybu dźwigowego jest włączona do konstrukcji budynku i służy jako podpora dla fragmentów stropów wylewanych na mokro i dla płyt stropowych. Szyb zaprojektowano jako murowany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej , z betonu B-25, zbrojony staląB-500SP. Płyta denna jest zaprojektowana jako żelbetowa z betonu C 20/25 , zbrojony stalą B500SP. Podszybie ma głębokość 110cm. Płyta górna zamykająca szyb została zaprojektowana z betonu C30/37, zbrojona stalą B500SP. Ściany wzmocniono trzpieniami żelbetowymi z betonu C30/37, zbrojone stalą B500SP. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu szybów wynoszą nie więcej niż 1cm.

Parametry techniczne dźwigu osobowego hydraulicznego, z kabiną nieprzelotową dostępną od strony „C”, do montażu w szybie wewnątrz budynku, niskim nadszybiem 2600 mm

– Model: XL,

– Udźwig: 550 kg/7 osób,

– Wysokość podnoszenia: 8,20 m,

– Ilość przystanków: 3 (parter, I p., poddasze)

– Ilość drzwi: 3 (C, C, C),

– Prędkość: 0,52 m/s,

– Moc silnika: 9,6 kW, In = 23,2 A,

– Kabina o wymiarach: 1050(szer.) x 1350(głęb.) x 2100(wys.) mm,

– Wykończenie kabiny: stal plastykowana,

– Wymiar szybu w świetle: 1500(szer.) x 1700(głęb.) mm

– Drzwi kabinowe teleskopowe: 900(szer.) x 2000(wys.) mm

– Drzwi przystankowe teleskopowe: 900(szer.) x 2000(wys.) mm, (j.w.)

– Ilość jazd na godzinę: 45

– Wymagana głębokość podszybia: 200 mm

– Wymagana wysokość ostatniej kondygnacji: 2600 mm

– Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze „w dół”,

– Maszynownia: w szafie metalowej o wym. 852 (szer.) x 450(głęb.) x 1870(wys.) mm.

– Wytrzymałość płyty podszybia: 30 kN/m2.

Ściany szybu powinny być pomalowane na biało farbą niepylącą.

Belkę montażową lub haki o udźwigu 12 kN każdy, do montażu siłownika i drzwi przystankowych oraz klamry do podszybia, dostarcza i instaluje wykonawca szybu.

Na każdej kondygnacji należy przewidzieć sposób ustawienia podestów montażowych Mogą to być np. otwory 150 x 150 mm wykonane w ścianie szybu na wprost drzwi przystankowych, do wstawienia belek, na których będą spoczywały podesty. Po montażu dźwigu otwory te należy zamurować. Podesty montażowe wykonuje i instaluje wykonawca szybu.

Należy zapewnić drogę transportu cylindra i prowadnic do szybu: przy wysokości podnoszenia do 9,0 m – 5,5 m, a przy wysokości podnoszenia 14,0 m – 7,5 m.W szybie nie mogą znajdować się żadne urządzenia nie należące do dźwigu.

W szybie należy zapewnić temperaturę od +5 C do + 40 C.

Szyb powinien być wentylowany. Do wentylacji nie mogą być używane pomieszczenia nie należące do dźwigu. W nadszybiu powinny być przewidziane otwory wentylacyjne o min. przekroju poprzecznym, wynoszącym 1 % przekroju poprzecznego szybu, które powinny być wyprowadzone na zewnątrz.

Wytrzymałość płyty podszybia powinna wynosić min. 30 kN/m2.

Płyta podszybia oraz ściany podszybia do wys. 20 cm powinny być zabezpieczone przed wsiąkaniem oleju.

W podszybiu na ścianie bocznej, przy otworze drzwiowym, należy wykonać wnękę 400 x 120 x 2500 mm, dla zamocowania drabiny.

Do podszybia powinna być doprowadzona bednarka uziemiająca FeZn o przekroju min. 20 x 3 mm.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 kwietnia, 2011 /piątek/ 14:34:37
Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia, 2011 /piątek/ 14:34:37