Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) p.n. : Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający zmienia się treść siwz w sposób następujący :

rozdział 6 punkt.9.2 termin składania ofert: do 28.04.2011 do godziny 10.00

punkt 10.2 termin otwarcia ofert : 28.04.2011 o godzinie 11.00

 

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 kwietnia, 2011 /piątek/ 14:31:51
Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia, 2011 /piątek/ 14:31:51