OGŁOSZENIE II przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46 – „Loża Szyderców” na okres 2 lat

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza II przetarg na najem na okres 2 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Przemysława 46 – „Loża Szyderców” z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
  2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 sierpnia, 2011 /poniedziałek/ 11:45:13
Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia, 2011 /poniedziałek/ 11:45:13