Wyjaśnienia do siwz – „Przebudowa i remont krytej pływalni” W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”, Zamawiający informuje

1. Pytanie : Sprecyzowanie stolarki aluminiowej i MDF gdyż jest różnica między przedmiarami a zestawieniem materiałów.
Odp.: Stolarkę drzwiową i okienną należy skalkulować zgodnie załączonym zestawieniem stolarki – załącznik zestawienie stolarki

2. Pytanie : Podanie wymiarów podokienników.
Odp.: Podokienniki wewnętrzne z PCV komorowe, gr. 1,5-2cm szerokość 25cm. Parapety zewnętrzne z blachy płaskiej powlekanej o szerokości 15cm.

3. Pytanie : W pozycji 1.36 i 1.37 w przedmiarze robót budowlanych obmiar płyt styropianowych wynosi 1m2. proszę o sprecyzowanie wymiarów.
Odp.: Ilość płyt styropianowych należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

4. Podanie wymiarów szafek szatniowych i przebieralni, ponieważ ciężko dokonać wyceny.
Odp.: Parametry szafek i przebieralni – załącznik szafki i przebieralnie.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 7 września, 2011 /środa/ 11:21:42
Ostatnia modyfikacja: 7 września, 2011 /środa/ 11:21:42