Data publikacji: 12 września 2011 Kategoria: Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O zmianie terminu składania ofert i zmianie siwz w przetargu na „Przebudowę i remont krytej pływalni w Przemyślu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 PZP, i z uwagi na wpływające pytania do zamawiającego od potencjalnych wykonawców wprowadza się zmiany do siwz w zakresie uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (załączniki do siwz),

W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 16.09.2011 do godz. 10,00.