Wyjaśnienia do siwz – „Przebudowa i remont krytej pływalni” W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”, Zamawiający informuje

. Brak szczegółowego określenia zakresu robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach pływalni.

– Odp. : szczegółowy zakres robót został określony w projektach budowlanym i wykonawczym oraz w załączonych do niniejszej odpowiedzi rysunkach

2. Brak szczegółowych rysunków boksu kasowego i kołowrotu, wyposażenie baru.

– Odp. ; W załączeniu rysunek boksu kasowego, kołowrotu i baru

3. Jaka ilość szafek do wykonania w szatni męskiej i damskiej.

– Odp. : Szafki do wykonania : po 20 sztuk szafek dwudzielnych S-2 w każdej szatni (męskiej i damskiej)

Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2011 do godz. 10,00

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 września, 2011 /poniedziałek/ 11:20:01
Ostatnia modyfikacja: 12 września, 2011 /poniedziałek/ 11:20:01