ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego p.n. „Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”. Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp – cena oferty nie odrzuconej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 września, 2011 /poniedziałek/ 11:04:48
Ostatnia modyfikacja: 19 września, 2011 /poniedziałek/ 11:04:48