Data publikacji: 19 września 2011 Kategoria: Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego p.n. „Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”. Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp – cena oferty nie odrzuconej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.