PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ na demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania do siwz, które wpłynęły od potencjalnych wykonawców robot wraz z odpowiedziami zamawiającego

 

Pytanie

1. Proszę o wyjaśnienie dotyczące układu NW4 i NW6, czy w zakres zamówienia wchodzi zamiana i dostawa chłodnic do istniejących central? jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentacji oraz kart katalogowych central na podstawie których należy dokonać tej zamiany oraz w której pozycji kosztorysowej należy to wycenić.

Odpowiedź

Wymiana chłodnic w układach NW4 i NW6 nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie

2. W celu porównywalnej i sprawiedliwej wyceny wszystkich oferentów prosimy o podanie ilości przewodów wentylacyjnych, izolacji oraz urządzeń potrzebnych do wyceny demontażu.

Odpowiedź

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jest wymóg wizji lokalnej. Obiekt będzie użytkowany także w czasie prowadzonych robót.

Wykonawca będąc na miejscu będzie możliwość oszacowania trudności ze zdemontowaniem, zniesieniem i wyniesieniem, rozebranych elementów istniejącej wentylacji i odpowiedniego skalkulowania kosztów

Pytanie

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej z izolacją zamiast płyt Climawer.

Odpowiedź

Nie

Pytanie

4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Z uwagi na krótki termin przygotowania ofert oraz wypadających dwóch dniach świąt (1 i 11 listopad) w trakcie jej przygotowywania jak również pewnych niejasnościach prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu rzetelnej i dokładnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie

W przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej – poz. 64 dotyczy demontażu istniejących przewodów wentylacji mechanicznej. Prosimy o uszczegółowienie pozycji ilości kanałów do demontażu.

Odpowiedź

Przedmiar robót dołączony do SIWZ w załączniku nr 1, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zalecana jest wizja lokalna. Wykonawca będąc na miejscu będzie miał możliwość oszacowania trudności ze zdemontowaniem, zniesieniem i wyniesieniem, rozebranych elementów istniejącej wentylacji i odpowiedniego skalkulowania kosztów

Pytanie

Czy można zastosować konstrukcje typu BOG FOOT pod centrale i kanały wentylacyjne zamiast wylewek betonowych.

Odpowiedź

Można zastosować konstrukcje typu BIG FOOT, jednak należy sprawdzić minimalne wysokości tego typu konstrukcji a ewentualne różnice uwzględnić przy wykonywaniu podłączenia central do instalacji.

Pytanie

Czy w zakres zamówienia wchodzą roboty branży elektrycznej w szczególności podłączenie zasilania elektrycznego do urządzeń central wentylacyjnych, agregatu chłodniczego, klimakonwektorów i innych.

Odpowiedź

Nie

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 listopada, 2011 /środa/ 10:12:35
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada, 2011 /środa/ 10:12:35