Data publikacji: 14 listopada 2011 Kategoria: Ogłoszenia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp unieważnia postępowanie o zamówieniu p.n. „Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu” w zakresie części II – „Dostawa i montaż systemów monitoringu do hali sportowej w Przemyślu”.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.