awiadomienie o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012 złożono następujące oferty

część 1 – napoje bezalkoholowe

– oferta nr 1 :   Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Cena : brutto 126602,70 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

 

część 2 – produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny

 oferta nr 1 : Andrzej Pelc P.P.H.U. „Na złotej”

Masarnia Sucha Wola

Sucha Wola 21

37-630 Oleszyce

Cena : brutto 112346,60 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 81 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez : WASĄG Zakład Mięsny, Hedwiżyn 118

– oferta nr 2 : WASĄG Zakład Mięsny

Hedwiżyn 118

23-400 Biłgoraj

Cena : brutto 90861,75 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

– oferta nr 3 –  Masarnia Radymno

ul. Szopena 4

37-550 Radymno

Cena : brutto 105618,67

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Część 3 –  warzywa i jarzyny

– oferta nr 1 : F.H.U. „KERIM-STANMIRPOL”

ul. Boh. Getta 63

37-700 Przemyśl

Cena : brutto 18474,10 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 3, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 4 –  art. ogólnospożywcze i cukiernicze

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez :

– oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35,

37-700 Przemyśl

Cena : brutto 97281,71 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

– oferta nr 2 –  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8.

37-700 Przemyśl

Cena; brutto 104438,92 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 93 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

Część 5 –  wódki i wina

– oferta nr 1 –  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8.

37-700 Przemyśl

Cena; brutto 44667,56 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 5, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 6 – pieczywo

– oferta nr 1 : Piekarnia Wytwórnia Makaronu L.B.Z.

B.Z.A.P. Ochenduszko

ul. Lwowska 128

37-700 Przemyśl

Cena : brutto 8388,37 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 6, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 7 –  mrożonki, lody, ryby i przetwory rybne

– oferta nr 1 : Hurtownia „Widan” eksport-import

ul. Jasińskiego 56B

37-700 Przemyśl

Cena : brutto 10735,35 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 7, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 8 – jaja

– oferta nr 1 :Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

Cena : brutto 11877,00 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 8, w terminie określonym przez zamawiającego.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 2 lutego, 2012 /czwartek/ 8:07:04
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego, 2012 /czwartek/ 8:07:04