Zawiadomienie o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2012, złożono następujące oferty

oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : brutto  87.962,46 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 2 lutego, 2012 /czwartek/ 8:05:38
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego, 2012 /czwartek/ 8:05:38