Zawiadomienie o wyborze oferty Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa piwa, złożono następujące oferty

– oferta nr 1 –  Grupa Żywiec S.A.

Oddział Lublin

ul. Mełgiewska 30 B

20-234 Lublin

cena : brutto 82261,93 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 lutego, 2012 /piątek/ 8:04:23
Ostatnia modyfikacja: 3 lutego, 2012 /piątek/ 8:04:23