OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46

§ 1  Postanowienia ogólne

1)     Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.

2)     Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 kwietnia, 2012 /piątek/ 7:58:52
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia, 2012 /piątek/ 7:58:52