DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 17 października, 2012 /środa/ 14:36:46
Ostatnia modyfikacja: 17 października, 2012 /środa/ 14:36:46