ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na „Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w zakresie następujących części :

 

Część nr 1 – napoje bezalkoholowe

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20 03-236 Warszawa

Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert

Część 5 – wódki, wina i piwo

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

Grupa Żywiec Oddział Lublin

ul. Mełgiewska 30 B, 20-234 Lublin

Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

Część nr 7–Mrożonki, lody, ryby mrożone

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

Hurtownia „Widan” eksport-import

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 stycznia, 2013 /czwartek/ 14:07:58
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia, 2013 /czwartek/ 14:07:58