Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2013, złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : brutto  101224,70 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 stycznia, 2013 /poniedziałek/ 13:57:15
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia, 2013 /poniedziałek/ 13:57:15