Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora

Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013 r. wpłynęły dwie oferty.

W wyniku dokonanej w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do następnego etapu naboru :

 

Lp.  Imię i nazwisko                Miejsce zamieszkania

  1. Elżbieta Badecka           Przemyśl
  2. Jerzy Uziembło               Przemyśl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz

Przemyśl, dnia 19 czerwca 2013 r.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 czerwca, 2013 /środa/ 12:20:53
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca, 2013 /środa/ 12:20:53