Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2014, złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : brutto  94166,96 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 stycznia, 2014 /czwartek/ 7:49:14
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia, 2014 /czwartek/ 7:49:14