Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. D.U. z 2013 poz. 907), zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Dostawa artykułów spożywczych w roku 2014

złożono następujące oferty :

część 1 – napoje bezalkoholowe

Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Cena : brutto 23207,74 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

Część 5 –  wódki, wina, piwo

Grupa Żywiec S.A.

Ul. Browarna 88

34-300 Żywiec

Cena; brutto 61514,,81 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 5, w terminie określonym przez zamawiającego

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 stycznia, 2014 /czwartek/ 7:50:12
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia, 2014 /czwartek/ 7:50:12