ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2013r poz. 907),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na dostawę artykułów spożywczych w roku 2014” w następujących częściach:

 

Część 2 mięso, produkty mięsne wędliny

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin

H.W. Szczepanik  Sp.J. ul. Jasińskiego 56 Przemyśl

Cena: 75046,96zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek

Widna Gora ul. Rożwienicka 15 37-500 Jarosław

Cena: 101400,44zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 74 punkty

Masarnia Sp.J.

ul. Szopena 5, 37-550 Radymno

Cena: 86877,14zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 86 punktów

 

Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożył wykonawca:

FHU „Kerim-Stanmirpol” Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw Mirosław Świecarz

ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

Cena: 18805,39zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

Hurt Detal Owoce Aneta Bik

Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

Cena: 19234,41zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 97 punktów

 

Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

Cena: 67050,17zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

Piotruś Pan Sp.z.o.o.

Sp. Komandytowa

ul. Nestora 8  37-700 Przemyśl

Cena: 69981,09zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

 

Część 6 Dostawa pieczywa

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Piekarnia i Wytwórnia Makaronu „LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna

Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl

Cena: 7575,52 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

Piekarnia „Marcel” Izabela Bal Bolestraszyce 216 a, 37-722 Wyszatyce

Cena:  7906,80zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

 

Część 7 mrożonki, ryby

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Hurtownia WIDAN  „Eksport-Import”

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

Cena: 18383,31zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

WIDAMID Sp.z.o.o.

ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut

Cena: 19890,83zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92 punktów

 

Część 8 Dostawa jaj

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

Cena: 7062,00zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz

Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl

Cena: 7350,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96 punktów

Hurt Detal Owoce Aneta Bik

Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

Cena: 7350,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96 punktów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

Cena: 9030,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 78 punktów

Piotruś Pan Sp.z.o.o.

Sp. Komandytowa

ul. Nestora 8  37-700 Przemyśl

Cena: 9450,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 74 punktów

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 stycznia, 2014 /piątek/ 7:47:01
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia, 2014 /piątek/ 7:47:01