OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37 -700 Przemyśl
zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego
na dostawę i montaż

KOMORY CHŁODNICZEJ

W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 czerwca, 2014 /środa/ 7:32:29
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca, 2014 /środa/ 7:32:29