Data publikacji: 18 czerwca 2014 Kategoria: Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37 -700 Przemyśl
zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego
na dostawę i montaż

KOMORY CHŁODNICZEJ

W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.