DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

W PRZEMYŚLU

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 sierpnia, 2014 /wtorek/ 7:26:35
Ostatnia modyfikacja: 12 sierpnia, 2014 /wtorek/ 7:26:35