Zawiadomienie o wyborze oferty Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2015, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono następujące oferty

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : brutto  80821,46 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj. 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 stycznia, 2015 /czwartek/ 13:19:43
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia, 2015 /czwartek/ 13:19:43