Data publikacji: 12 czerwca 2015 Kategoria: Ogłoszenia
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji : Budowa dwóch hal łukowych zadaszających korty wraz z zapleczem socjalnym w ramach zadania p.n. Modernizacja kortów tenisowych