Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji : Budowa dwóch hal łukowych zadaszających korty wraz z zapleczem socjalnym w ramach zadania p.n. Modernizacja kortów tenisowych

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 czerwca, 2015 /piątek/ 10:34:12
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca, 2015 /piątek/ 10:34:12