Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę i montaż trybuny sportowej dla 30 osób w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 8.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu p.n.  „Dostawa i montaż trybuny sportowej dla 30 osób w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu  przy ul. 22-Stycznia 8”.

W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na dostawę i montaż trybuny, zamawiający otrzymał 5 ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert, przyjętym przez zamawiającego była cena.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WAMAT Podleszany 186, 39-300 Mielec, która zaoferowała cenę 7875,69 zł brutto.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 października, 2015 /czwartek/ 10:02:57
Ostatnia modyfikacja: 22 października, 2015 /czwartek/ 10:02:57