O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu
Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:00, w terminie do dnia 10 maja 2016 roku do godz. 14:00 – decyduje godzina wpływu

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 kwietnia, 2016 /wtorek/ 11:23:12
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia, 2016 /wtorek/ 11:23:12