Zapytanie skierowane do zamawiającego, dotyczące specyfikacji warunków zamówienia p.n.

Roboty budowlane
polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

 1. Proszę o informację, czy do oferty przetargowej należy złożyć kartę techniczną lakieru oraz potwierdzenie jego zgodności z normą sportową 18032-2? Dokument ten potwierdzi spełnienie parametrów sportowych lakieru.
 2. Po dokonaniu wizji, stwierdziliśmy, że ok. 100 szt. klepek o głębokich ubytkach nadaje się do wymiany. Czy Zamawiający uwzględni powyższy zakres w pracach dodatkowych?
 3. W przedmiarze Zamawiający wskazał demontaż listew cokołowych. Czy zdemontowane listwy mają być ponownie zamontowane. Proszę podać metry bieżące demontowanych listew.
 4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę listew przypodłogowych na nowe? Jeżeli tak proszę podać obwód sali.
 5. Czy Zamawiający przewiduje odnowienie listew przypodłogowych? W przedmiarzeuwzględnione jest wyłącznie cyklinowanie posadzki.
 6. Proszę o podanie ilości linii boiskowych.

 

Zamawiający wyjaśnia :

Ad. 1

Tak. Do oferty należy załączyć kartę techniczną lakieru oraz potwierdzenie jego zgodności z normą sportową 18032-2

Ad. 2

Nie. Technologia i koszt usunięcia ubytków w klepkach parkietowych powinny zostać określone przez wykonawcę i uwzględnione w ofercie.

Ad. 3 – 5

Zakres prac nie dotyczy listew przypodłogowych

Ad.6

Nawierzchnia sportowa musi mieć wymalowane linie boisk:

 • boisko do siatkówki w poprzek hali – szt. 2
 • boisko do koszykówki w poprzek hali – szt. 2
 • boisko do koszykówki wzdłuż hali – szt. 1
 • boisko do piłki ręcznej wzdłuż hali – szt. 1
 • do malowania linii należy stosować farby niekolidujące z zastosowanym lakierem do parkietu, odporne na ścieranie i łuszczenie się.

Kolorystyka linii do uzgodnienia z zamawiającym.
Wymiary boisk powinny być zgodne z przepisami poszczególnych federacji gier zespołowych.
W miejscach styku (krzyżowania się) linii różnych dyscyplin należy zachować przerwę między nimi ok 1 cm.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:46:09
Ostatnia modyfikacja: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:46:09