Zapytanie skierowane do zamawiającego, dotyczące specyfikacji warunków zamówienia p.n.

Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8:

 

  1. Czy Inwestor urządzenie może badać chlor wolny i całkowity ( chlor związany=chlor całkowity-chlor wolny)?
  2. Czy referencje na budowę całego basenu będą uznawana przez Zamawiającego w sprawie doświadczenia?
  3. Czy Inwestor chce żeby wykonawca oprócz urządzenie kontrolno pomiarowego dostarczył również pompy dozujące?

 

Zamawiający wyjaśnia :

Ad. 1

Tak

Ad. 2

Tak

Ad. 3

Zakres robót obejmuje modernizację istniejącej instalacji uzdatniania wody dla potrzeb montowanej stacji kontrolno-pomiarowej, także ewentualny montaż pomp dozujących.

Dla oszacowania pełnego zakresu robót oraz skalkulowania ich kosztów zamawiający wymaga aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc gdzie będzie prowadził montaż stacji oraz modernizacje instalacji uzdatniania wody, aby uzyskać informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:44:18
Ostatnia modyfikacja: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:44:18