Zawiadomienie o wyborze oferty „Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2017”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu ” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2017, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

  • ul. Jasińskiego 9
  • 37-700 Przemyśl
  • Cena : brutto  80213,31 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 stycznia, 2017 /poniedziałek/ 14:02:05
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia, 2017 /poniedziałek/ 14:02:05