Zawiadomienie o wyborze oferty dla zamówienia pn Konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie ogłoszenia o zamówieniu, dla zamówienia pn Konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych, wpłynęła jedna oferta od wykonawcy:

  • Usługi Elektro-Instalacyjne
  • Andrzej Obara
  • 37-756 Kuńkowce 12

Oferowana cena : 4182 zł brutto

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta w kryterium oceny ofert (cena), uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro i dla którego nie stosuje się przepisów ustawy PZP.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 czerwca, 2017 /wtorek/ 14:07:12
Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca, 2017 /wtorek/ 14:07:12