Zawiadomienie o wyborze oferty – Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2017/2018,

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia p.n. Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2017/2018, złożono następujące oferty :

 

– oferta nr 1  ; RAS Sp. z o.o.

  1. Honoraty 48/15

43-100 Tychy

zaoferowana cena 206640,00 zł brutto

Ocena oferty w kryterium oceny ofert : 59 pkt

 

– oferta nr 2 : GAMAK.

  1. Towarowa 9

434-337 Jastrzębie Zdrój

zaoferowana cena 134193,00 zł brutto

        Ocena oferty w kryterium oceny ofert : 100 pkt

 

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 2 jest najkorzystniejsza. W kryterium oceny ofert,  oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 grudnia, 2017 /piątek/ 17:31:46
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia, 2017 /piątek/ 17:31:46