Zawiadomienie o wyborze oferty – dostawa paliwa

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2017, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono następujące oferty :

– oferta nr 1 –

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM
ul. Jasińskiego 9
37-700 Przemyśl

Cena : brutto 79397,12zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 lutego, 2018 /poniedziałek/ 10:39:03
Ostatnia modyfikacja: 5 lutego, 2018 /poniedziałek/ 10:39:03