Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2018

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2018.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM ul. Jasińskiego 9, 37-700 Przemyśl, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy o dostawę paliwa, olejów i smarów w roku 2018.

Oferta tego wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 lutego, 2018 /wtorek/ 10:32:53
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego, 2018 /wtorek/ 10:32:53