Zawiadomienie o wyborze oferty – Dostawa oleju napędowego, własnym transportem wykonawcy na stok narciarski w roku 2018

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa oleju napędowego, własnym transportem wykonawcy na stok narciarski w roku 2018, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, złożono następujące oferty :

 

– oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PST Sanocki Sp.J.

37-550 Radymno

  1. Złota Góra 19

Cena : brutto  16826,40zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 8 marca, 2018 /czwartek/ 9:13:20
Ostatnia modyfikacja: 8 marca, 2018 /czwartek/ 9:13:20